Airfield TimashevskayaTimashevskaya

Depot Timashevskayaimg\airfields\Kuban\depot_Timashevskaya.jpg